Medlemskap

I Fördettingförbundets stadgar bestäms det att dels alla elever, lärare och hemföreståndare som slutat på SS, SHL och SSHL, dels alla verksamma lärare och hemföreståndare vid SSHL är medlemmar (såvida de inte förklarat vilja stå utanför Förbundet). Man blir alltså automatiskt medlem, om man själv inte tackar nej.

De som betalar årsavgift och anger sin aktuella adress, får Förbundets tidskrift Suum Cuique - Vi och Vårt, som för närvarande utkommer med ett nummer per år, samt kallelse till Förbundets årsmöte, vid vilket endast betalande medlemmar har rösträtt. 


Årsavgiften
Årsavgiften är 350 kronor per år. Ständigt medlemskap kostar 2 000 kronor, oavsett årgång. Nyblivna studenter erlägger 1 500 kronor.
Årsavgiften sätts in på bankgiro 281-2790. Du kan använda SWISH med nummer 123 527 8940. Du som bor i utlandet kan ordna överföring genom Handelsbanken enligt följande:             IBAN: SE88 6000 0000 0004 1888 1138.

BIC: HANDSESS. 

Adress: Handelsbanken, Hamngatan 5, 271 43 Ystad.

Autogiro
Du kan även betala via autogiro. Besök din internetbank och sök Sigtunafördettingar bland de mottagare, som erbjuder denna smidiga tjänst.

När du betalar är det viktigt att du tydligt anger namn, adress, skola, avgångsår och vilket år avgiften gäller.

Vill du betala lite mer, går det överskjutande beloppet oavkortat till Fördettingförbundets stipendiefond.

 

Medlemskap

Välkommen till Förbundets Sigtunafördettingars nya medlemsmatrikel!

Vi hoppas att du ska få god användning av medlemsmatrikeln.

Medlemsmatrikel

Webbshop

Välkommen att betala Din medlemsavgift eller Din avgift för ständigt medlemskap här samt köpa våra exklusiva manschettknappar. Sist, men inte minst, här kan Du göra en donation på valfritt belopp.


Webbshop