Om Förbundet

Förbundet Sigtunafördettingar bildades 1986. I Förbundet ingår fördettingföreningarna från Sigtunaskolan (SS), Sigtunastiftelsens Humanistiska Läroverk (SHL) och Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL).

Förbundets ändamål är att stärka och befästa samhörigheten mellan medlemmarna och mellan medlemmarna och skolan, i syfte att stödja Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket.

Som medlem får du:

  • tillgång till ett stort internationellt nätverk - över 13 000 fördettingar, genom vilket du håller kontakt med dina skolkamrater och skola.
  • tillgång till matrikeln, där du kan söka efter skolkamrater.
  • inbjudningar till jubiléer, dekader, after work, andra sammankomster och evenemang i Sverige och utomlands.
  • nyhetsbrev med information om vad som är på gång.
  • tidskriften SUUM CUIQUE / Vi och Vårt med intervjuer, artiklar, hemkrönikor och fotografier från förr och nu.
  • möjlighet att stödja dagens äldre elever i Fördettingförbundets Mentorsskapsprogram, genom att ställa upp som mentor och bidra med din erfarenhet.

dessutom

  • stöder du skolan och dess elever genom: 
  • Förbundet Sigtunafördettingars stipendiefond. 
  • Två stipendier till ett värde av 4 000 kr respektive 70 000 kr årligen. 
  • Fundraising-verksamheten (nyligen genomförda projekt: all-sportarenan, nytt matsalsmöbelemang).

Medlemmar i Förbundet är dels alla elever, lärare och hemföräldrar som slutat på SS, SHL och SSHL, dels alla verksamma lärare och hemföräldrar vid SSHL. Avgift för ständigt medlemskap är 2 000 kr. Årlig medlemsavgift är 350 kr. För studenter erbjuds ständigt medlemskap som en del av studentpaketet för 1 500 kr. 

Läs mer om Förbundets stadgar.

FSF stadgar 2017