GDPR

Den 25 maj 2018 ersattes PUL (Personuppgiftslagen) av EUs dataskyddsförordning,  General Data Protection Regulation, GDPR.
Mycket av det som hittills funnits i PUL, finns också i den nya dataskyddsförordningen.

Den nya förordningen gäller även ideella föreningar, såsom Fördettingförbundet, och vi måste därför förhålla oss till denna förordning.

 • I vår matrikel sparar vi följande upplysningar:
 • Personnummer, namn, telefonnummer, bostadsadress, e-postadress, kön.
 • Arbete/sysselsättning.
 • Studier.
 • På vilket sätt medlemmen önskar bli kontaktad, vilken typ av kommunikation medlemmen önskar få hemskickad, på vilket sätt medlemmen kan bidraga gentemot skolan, som mentor, föredragshållare eller annat.
 • Vilken typ av kommunikation medlemmen önskar få hemskickad.
 • Namn på skola, elevhem, studentår, klass/gren, klassrepresentant, intern eller extern, medlemstyp, avliden.

Varför sparar vi dessa upplysningar?

 • Upplysningarna sparas för att Förbundet skall kunna ha en överblick och kunskap över medlemskaderns sammansättning och storlek och för att kunna kommunicera effektivt med medlemmarna, i grupp eller individuellt.
 • Eftersom vi har tusentals medlemmar behöver vi medlemmars personnummer för en säker identifiering. Personnumret syns inte för andra medlemmar.

Hur länge sparas uppgifterna?

 • Uppgifterna sparas för evinnerliga tider av historiska skäl.

Vem kan se dina uppgifter?

 • Ditt namn och dina kontaktuppgifter kan ses av alla medlemmar som är inloggade, om du inte aktivt valt att uppgifterna inte får visas.

Kontakt

 • De medlemmar som önskar avgå som medlemmar och önskar att relevanta uppgifter tas bort ur medlemsregistret kan vända sig till matrikelansvarig, som för närvarande är Frans Malmros frans.malmros@telia.com

Registerutdrag

 • De medlemmar som önskar erhålla ett registerutdrag gällande sin egen person, kan vända sig till matrikelansvarig.