GDPR

Den 25 maj 2018 ersattes PUL (Personuppgiftslagen) av EUs dataskyddsförordning,  General Data Protection Regulation, GDPR.
Mycket av det som hittills funnits i PUL, finns också i den nya dataskyddsförordningen.

Den nya förordningen gäller även ideella föreningar, såsom Fördettingförbundet, och vi måste därför förhålla oss till denna förordning.

 • I vår matrikel sparar vi följande upplysningar:
 • Personnummer, namn, telefonnummer, bostadsadress, e-postadress, kön.
 • Arbete/sysselsättning.
 • Studier.
 • På vilket sätt medlemmen önskar bli kontaktad, vilken typ av kommunikation medlemmen önskar få hemskickad, på vilket sätt medlemmen kan bidraga gentemot skolan, som mentor, föredragshållare eller annat.
 • Vilken typ av kommunikation medlemmen önskar få hemskickad.
 • Namn på skola, elevhem, studentår, klass/gren, klassrepresentant, intern eller extern, medlemstyp, avliden.

Varför sparar vi dessa upplysningar?

 • Upplysningarna sparas för att Förbundet skall kunna ha en överblick och kunskap över medlemskaderns sammansättning och storlek och för att kunna kommunicera effektivt med medlemmarna, i grupp eller individuellt.
 • Eftersom vi har tusentals medlemmar behöver vi medlemmars personnummer för en säker identifiering. Personnumret syns inte för andra medlemmar.

Hur länge sparas uppgifterna?

 • Uppgifterna sparas för evinnerliga tider av historiska skäl.

Vem kan se dina uppgifter?

 • Ditt namn och dina kontaktuppgifter kan ses av alla medlemmar som är inloggade, om du inte aktivt valt att uppgifterna inte får visas.

Kontakt

 • De medlemmar som önskar avgå som medlemmar och önskar att relevanta uppgifter tas bort ur medlemsregistret kan vända sig till matrikelansvarig, som för närvarande är Frans Malmros frans.malmros@telia.com

Registerutdrag

 • De medlemmar som önskar erhålla ett registerutdrag gällande sin egen person, kan vända sig till matrikelansvarig.

Den här webbplatsen använder cookies för förbättra din användarupplevelse, för säkerhetsrutiner och för statistik. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Mer information. Ok!