Medlemsmatrikel

Välkommen till Förbundet Sigtunafördettingars nya medlemsmatrikel! Scrolla ned för att logga in eller för att registrera dig.

Welcome to the Sigtuna Alumni Association's new membership directory! Scroll down for instructions in English and to access the directory.


Ditt stöd och engagemang är både uppskattat och värdefullt för vårt nätverk. Oavsett om du registrerar dig för första gången eller om du ska uppdatera dina gamla uppgifter så bidrar du till ett aktivt nätverk för oss fördettingar och vi ser fram emot att hålla kontakt!

Medlemsmatrikeln är en accesskyddad databas som endast är tillgänglig för Förbundets medlemmar. För att kunna söka skolkamrater och uppdatera dina uppgifter måste du och dina skolkamrater vara registrerade med en aktiv epostadress.

Vi hoppas att du ska få god användning av medlemsmatrikeln. Om du har frågor eller vill lämna synpunkter, skriv till info@sigtunafordettingar.se.

Så här registrerar du dig som användare:

 • gå till Medlemsmatrikelns registreringssid
 • ange din e-postadress
 • verifiera din e-postadress genom att klicka på knappen som kommer till din e-post
 • starta registreringen
 • fyll i dina uppgifter personuppgifter och välj valfria Alumni intressen 
 • läs villkoren och godkänn
 • när registreringen är klar, kan du logga in i matrikeln  


Logga in som registrerad användare:

När du är registrerad som användare loggar du in i Medlemsmatrikeln genom att ange din epostadress och klicka på verifieringslänken som skickas till din epostadress.

Det är ditt ansvar att hålla dina kontaktuppgifter uppdaterade. Medlemsmatrikeln ska underlätta för dig att göra detta på ett enkelt sätt, vid en tidpunkt du själv väljer.

Vi förutsätter att alla användare följer sedvanlig god etik på nätet. Vi förbehåller oss rätten att stänga av medlemmar som inte följer dessa riktlinjer eller på annat sätt missbrukar medlemsmatrikeln. Det är inte tillåtet att använda medlemsmatrikeln i kommersiellt syfte eller för att sprida reklam.

Vi hoppas att du ska få god användning av medlemsmatrikeln. Om du har frågor eller vill lämna synpunkter, skriv till info@sigtunafordettingar.se

Bästa hälsningar

Förbundet Sigtunafördettingar

Styrelsen

                                                                          ***

Your support and commitment are both appreciated and valuable to our network. Regardless, whether you register for the first time or you wish to update your former details, you contribute to an active network for us alumni and we look forward to keeping in touch.


The membership directory is an access protected data base, only available to members of the Association. To look for school mates and to update your own details you and your school mates must be registered with a valid email address.We sincerely hope that you shall have good use of the Membership Directory. Should you have any questions or wish to provide any views, please write to info@sigtunafordettingar.se


This is how to register:


 • •    Go to the Member Registry’s registration page
 • •    State your email address
 • •    Verify your email address by clicking the button being sent to your inbox
 • •    Commence registration
 • •    Provide your personal details and chose optional alumni interests
 • •    Read the conditions and accept
 • •    Once the registration has been completed, you are ready to log in to the Membership Registry


Log in as a registered user:


Once you are registered as a user you should log in to the Directory by providing your email address and then click on the link being sent to your inbox.


It is your responsibility to keep your own registry page updated. The Registry is supposed to facilitate this, as and when you chose to do it.


We assume that all users adhere to usual good ethics. Vi reserve the right to exclude members not following such guidelines or who, in other ways, abuse the Membership Directory. It is not permitted to use the Directory commercially.


We repeat our hope that you shall have good use of the Membership Directory. Any questions or views, please write to info@sigtunafordettingar.se.


Best regards

The Board

Sigtuna Alumni AssociationFind information about the Membership Directory in English.

Membership Directory

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA OSS VIA FORMULÄRET NEDAN.