Mentorskapsprogram

Är du elev på gymnasiet på SSHL? Vill du ha möjligheten att bolla tankar och idéer om din framtid med en mentor? Är du fördetting från SSHL, HUM eller SS, eller har en nära relation till skolan på annat sätt? Vill du lära känna och stödja en elev under ett läsår i årskurs 2 eller 3 på gymnasiet? Som adept och mentor kan ni komma att få stor betydelse i varandras liv!


Förbundet Sigtunafördettingar driver sedan ett par år ett mycket uppskattat mentorskapsprogram, i nära samarbete med skolan. Programmet löper under ett läsår med vissa gemensamma aktiviteter för hela gruppen, varvat med egna träffar och kontakter mellan respektive mentor och adept. De gemensamma träffarna innefattar bl a roliga föreläsningar, givande workshops, intressanta studiebesök, svar på frågor kring ditt liv på SSHL och din framtid.

Läs mer om programmet nedan.

Anmälan för läsåret 23/24 har nu stängt. Maila oss gärna på mentorskapsprogram@sshl.se för intresse till nästa läsår.


Monica Holmvik Persdotter, Jesper Norberg & Ebba Mannerfelt

Mentorship Program

Find all information about the Mentorship Program in English here.Mentorship programme

Om Mentorskapsprogrammet

Tillbaka till "Om Mentorskapsprogrammet"

Läs mer här

KONTAKT MED MENTORSKAPSPROGRAMMET