Styrelsen och funktionärer 2022/23

Fördettingförbundets styrelse träffas vanligtvis sex gånger per år och diskuterar Förbundets verksamhet. Därutöver arbetar styrelsemedlemmarna med nedan angivna ansvarsområden under sin fritid. Om du som medlem har några frågor är du hjärtligt välkommen att höra av dig, antingen till den medlemsansvarige (genom kontaktinformation nedan) eller genom att lämna ett meddelande till styrelsen via sidan KONTAKT.

CAROLINE LINDAHL

Ordförande

Caroline Lindahl (SHL 1976, BERGA) – ORDF, VALD TILL 2024.

Kontakter med Skolans ledning och dess styrelse.

JEANETTE VAN REIS

Vice-Ordförande

(SHL 1968, SKOGA) – VALD TILL 2023, Dekadgeneral.  

ÖVRIGA STYRELSEMEDLEMMAR

VALBEREDNING

REVISORER