Om Mentorskapsprogrammet

Mentorskapsprogrammet är ett nära samarbete mellan skolan och Fördettingförbundet.

Syfte och mål

Syftet med programmet är att stärka banden mellan skola och näringsliv/arbetsliv samt att visa elever vid skolan vilka olika möjligheter som kan finnas inom högre utbildning och i arbetslivet. Genom att adepterna erbjuds möjligheten att ta del av mentorernas personliga erfarenheter skapas ett generationsöverskridande lärande samt ett utökat nätverk för samtliga deltagare. 

Målet är att SSHL ska ge ännu mer än en fantastisk utbildning och det egna nätverket som tiden på skolan ger. Möjligheten till mentorskap, med allt var det innebär, ska vara ytterligare en orsak att välja SSHL. 

Upplägg

Programmet är tänkt att vara berikande för både mentor och adept och att inspirera till ett gränsöverskridande lärande med möjlighet till nätverkande och nya kontakter. Allt arbete i mentorskapsprogrammet sker helt ideellt.

Programmet löper under ett läsår med vissa gemensamma aktiviteter för hela gruppen, varvat med egna träffar och kontakter mellan respektive mentor och adept. Aktiviteten ska vara hög under läsåret och kontakterna mellan adept och mentor regelbundna. De gemensamma träffarna innefattar bl a föreläsningar, workshops och studiebesök. 

Ansökan och urval med personliga intervjuer sker varje år under april-maj. Matchningar med  mentor och adept görs under sommaren, innan programmet startar i september. Avslutningen hålls oftast i april under festliga former med någon form av examensprov och diplomering. 

Kontakt

För mer information och om du har frågor eller fundering, kontakta gärna oss gärna via kontakt informationen nedan.

Kontakt information