Skriv ut sidan

Fördettingförbundets verksamhet

Årsmöte

Årsmöte i förbundet arrangeras på SSHL under våren. Stående programpunkter är Korum och årsmötesförhandlingar. För övrigt kan programmet innehålla föredrag, information om skolan och skolans utveckling eller något annat aktuellt. Kallelse skickas ut via e-post till alla som betalar årsavgift och håller Förbundet underrättat om sin adress.


Medlemsregistret

En av våra viktigaste och kanske svåraste uppgifter är att förvalta Förbundets medlemsregister. Cirka 10.000 medlemmar från de tre skolorna finns med i registret. Registret uppdateras regelbundet på Förbundets kansli med de uppgifter som kommer in från medlemmarna. För att hålla god kvalitet på registret, och därmed kunna förse medlemmarna med aktuell information om skolkamrater och klasskompisar, är det viktigt att alla medlemmar hör av sig om de ändrar adressuppgifter. Om du är ny användare, registrera dig här. Om du redan är registrerad som användare, logga in här.


Dekadjubileum/Fördettingdag

En gång om året arrangerar Förbundet tillsammans med jubilerande klasser dekadjubileum på SSHL. En helg i maj, som passar skolans schema, samlas de jubilerande årskurserna i Sigtuna. Rundvandring på skolan, musikunderhållning, förfriskningar, fotografering och Korum på Midgårdstrappan är några av aktiviteterna under helgen. Även medlemmar som inte firar dekadjubileum är hjärtligt välkomna att deltaga i detta heldagsarrangemang. 


Tidskriften SUUM Cuique - Vi och Vårt

Tidskriften Suum Cuique/Vi och vårt finansieras av Fördettingförbundet och produceras tillsammans med en grupp av skolans elever. Tidskriften, som utkommer med ett nummer per år, skickas ut till fördetting, som är registrerad som betalande medlem och som håller Förbundet underrättat om sin aktuella adress.


Stipendier

I syfte att stödja en ökad elevrekrytering till skolan har Fördettingförbundet inrättat ett stipendium att delas ut till en elev som skolan utser. Stipendiet är tänkt att täcka en del av skolavgiften och kommer inledningsvis att delas ut under tre år med 70 000 kronor.

Elsa Kjederqvists stipendium utgår årligen till två särskilt bemärkta skolelever. Vi vet att stipendiet är mycket välkommet, varför vi vädjar till dig att bidra till fonden med ett generöst bidrag. Läs mer om Elsa Kjederqvists stipendium.


Förbundet Sigtunafördettingars Hederspris delades ut för första gången år 2000 i samband med skolans våravslutning. Detta stipendium går till den medarbetare på skolan som gjort en extraordinär insats för skolan under året. Läs mer om Sigtunafördettingarnas hederspris.