Skriv ut sidan

Om Förbundet

Förbundet Sigtunafördettingar bildades 1986. I Förbundet ingår fördettingföreningarna från Sigtunaskolan (SS), Sigtunastiftelsens Humanistiska Läroverk (SHL) och Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL).

Förbundets ändamål är att stärka och befästa samhörigheten mellan medlemmarna och mellan medlemmarna och skolan, i syfte att stödja Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket.

Som medlem får du:

  • tillgång till ett stort internationellt nätverk genom vilket du håller kontakt med dina skolkamrater och skola
  • tillgång till matrikeln, där du kan söka efter skolkamrater
  • inbjudningar till jubiléer, dekader, after work, andra sammankomster och evenemang i Sverige och utomlands
  • nyhetsbrev med information om vad som är på gång
  • tidningen SUUM CUIQUE / Vi och Vårt med intervjuer, artiklar, hemkrönikor och fotografier från förr och nu
  • möjlighet att stödja dagens äldre elever i Fördettingförbundets Mentorsskapsprogram, genom att ställa upp som mentor och bidra med din erfarenhet

dessutom

  • stöder du skolan och dess elever genom Förbundet Sigtunafördettingars stipendiefond och fundraising-verksamhet.

Medlemmar i Förbundet är dels alla elever, lärare och hemföräldrar som slutat på SS, SHL och SSHL, och dels alla verksamma lärare och hemföräldrar vid SSHL. Man blir automatiskt medlem såvida man inte meddelat att man vill stå utanför Förbundet.

Läs mer om Förbundets stadgar.

FSF stadgar 2017