Skriv ut sidan

Medlemsmatrikel

Välkommen till Förbundets Sigtunafördettingars nya medlemsmatrikel!
Medlemsmatrikeln är en accesskyddad databas som endast är tillgänglig för Förbundets medlemmar. För att kunna söka skolkamrater och uppdatera dina uppgifter måste du vara registrerad. OBS! Du som hör till de tidigare årgångarna på SHL eller SS kan ha problem att registrera dig, men det är enkelt avhjälpt. Läs mer under "Problem att registrera dig?" nedan!

Vi hoppas att du ska få god användning av medlemsmatrikeln. Om du har frågor eller vill lämna synpunkter, skriv till info@sigtunafordettingar.se.

Så här registrerar du dig som användare:

* gå till Medlemsmatrikelns registreringssida

* ange ditt personnummer med alla 12 siffror, utan bindestreck (för utlandsfödda, 1111 för man / 2222 för kvinna)

* läs villkoren och godkänn

* starta registrering

* välj användarnamn och lösenord som du lätt kommer ihåg

* ange din e-postadress

* när registreringen är klar, kan du logga in i matrikeln

* gå till inloggningssidan genom att klicka på logotypen i sidhuvudet

 

Problem att registrera dig?

Vanligaste orsakerna:

* du har inte skrivit in alla 12 siffrorna i personnumret

* om du hör till de tidigare årgångarna (på SHL eller SS) så är troligen inte hela ditt
12-siffriga personnummer registrerat i databasen. Skicka då hela ditt personnummer till info@sigtunafordettingar.se så lägger vi in det.

 

Logga in som registrerad användare

När du är registrerad som användare loggar du in i Medlemsmatrikeln med ditt användarnamn och lösenord. 


Det är ditt ansvar att hålla dina kontaktuppgifter uppdaterade. Medlemsmatrikeln ska underlätta för dig att göra detta på ett enkelt sätt, vid en tidpunkt du själv väljer. 

Vi förutsätter att alla användare följer sedvanlig god etik på nätet. Vi förbehåller oss rätten att stänga av medlemmar som inte följer dessa riktlinjer eller på annat sätt missbrukar medlemsmatrikeln. Det är inte tillåtet att använda medlemsmatrikeln i kommersiellt rekryteringssyfte eller för att sprida reklam.

Vi hoppas att du ska få god användning av medlemsmatrikeln. Om du har frågor eller vill lämna synpunkter, skriv till info@sigtunafordettingar.se

Bästa hälsningar

Förbundet Sigtunafördettingar

Styrelsen

GDPR

Den 25 maj 2018 ersattes PUL (Personuppgiftslagen) av EUs dataskyddsförordning,  General Data Protection Regulation, GDPR.
Mycket av det som hittills funnits i PUL, finns också i den nya dataskyddsförordningen.

Den nya förordningen gäller även ideella föreningar, såsom Fördettingförbundet, och vi måste därför förhålla oss till denna förordning.

 • I vår matrikel sparar vi följande upplysningar:
 • Personnummer, namn, telefonnummer, bostadsadress, e-postadress, kön.
 • Arbete/sysselsättning.
 • Studier.
 • På vilket sätt medlemmen önskar bli kontaktad, vilken typ av kommunikation medlemmen önskar få hemskickad, på vilket sätt medlemmen kan bidraga gentemot skolan, som mentor, föredragshållare eller annat.
 • Vilken typ av kommunikation medlemmen önskar få hemskickad.
 • Namn på skola, elevhem, studentår, klass/gren, klassrepresentant, intern eller extern, medlemstyp, avliden.

Varför sparar vi dessa upplysningar?

 • Upplysningarna sparas för att Förbundet skall kunna ha en överblick och kunskap över medlemskaderns sammansättning och storlek och för att kunna kommunicera effektivt med medlemmarna, i grupp eller individuellt.
 • Eftersom vi har tusentals medlemmar behöver vi medlemmars personnummer för en säker identifiering. Personnumret syns inte för andra medlemmar.

Hur länge sparas uppgifterna?

 • Uppgifterna sparas för evinnerliga tider av historiska skäl.

Vem kan se dina uppgifter?

Ditt namn och dina kontaktuppgifter kan ses av alla medlemmar som är inloggade, om du inte aktivt valt att uppgifterna inte får visas.

Kontakt

 • De medlemmar som önskar avgå som medlemmar och önskar att relevanta uppgifter tas bort ur medlemsregistret kan vända sig till matrikelansvarig, som för närvarande är Frans Malmros frans.malmros@telia.com

Registerutdrag

 • De medlemmar som önskar erhålla ett registerutdrag gällande sin egen person, kan vända sig till matrikelansvarig.