Välkommen till Butiken

Här kan Du även lösa Din medlemsavgift eller Din avgift för ständigt medlemskap.

Sist, men inte minst, här kan Du göra en donation på valfritt belopp. Inkomna medel går under våren 2017 till Fördettingförbundets stipendiefond. Läs mer här.