Skriv ut sidan

Stipendier och utmärkelser

Förbundet Sigtunafördettingar delar varje år ut Fördettingförbundets stipendium, Elsa Kjederqvists stipendium samt Förbundets hederspris.

Stipendier och utmärkelser

I syfte att stödja en ökad elevrekrytering till skolan har Fördettingförbundet inrättat ett stipendium, att delas ut till en elev som skolan utser. Stipendiet är tänkt att täcka en del av skolavgiften och det kommer inledningsvis att delas ut under tre år med 70 000 kronor årligen till en elev.

Elsa Kjederqvists stipendium utgår årligen till någon särskilt bemärkt skolelev som inte bara genom goda studieresultat utan också genom sin hållning och sitt goda föredöme på skolan givit liv åt de värden som Elsa satte högst; ansvar, trofasthet och oegennytta i kamratskapet, värme och intellektuell redbarhet. 

Förbundet Sigtunafördettingars Hederspris delades ut för första gången år 2000 i samband med skolans våravslutning. Detta stipendium går till den medarbetare på skolan som gjort en extraordinär insats för skolan under året. Läs mer om Sigtunafördettingarnas hederspris!