Ständigt medlemskap

Avgiften för ständigt medlemskap är 2 000kr. Nyblivna studenter erlägger 1500 kr.

Vid årsmötet den 4 maj 2019 beslöts att:

Årsavgiften fortsätter att vara 300kr, oavsett årgång. 

Avgiften för ständigt medlemskap är 2 000kr med undantag för nyblivna studenter.

Nyblivna studenter erlägger 1500 kr.

Enklast överföres beloppet till Förbundets bankgirokonto nr 281-2790 eller digitalt, via Förbundets hemsida, under fliken Webbshop. Det går också bra att betala med Swish på nummer 1 235 278 940.

De influtna medlen användes huvudsakligen till att producera och distribuera Suum Cuique/Vi och Vårt, organisera Dekad- och Fördettingdagen samt att bygga upp Förbundets stipendiefond.