Förbundet Sigtunafördettingar år 2019

Här hittar ni Förbundet Sigtunafördettingars årsberättelse, Resultat- och Balansräkningar samt Revisionsberättelse.

Årsberättelse för Förbundet Sigtunafördettingar

2019-05-04 till 2020-05-04

Styrelsen för Förbundet Sigtunafördettingar avger härmed årsberättelsen för verksamhetsåret       2019-05-04 till 2020-05-04, Förbundets trettiofjärde verksamhetsår.

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Håkan Johanson, ordförande, Jeanette van Reis, vice ordförande, Caroline Lindahl, sekreterare, Frans Malmros, skattmästare, Michael Danielsson, Pia Lötbom, Lotta Midby-Holst, Louise Gustavson och Alexandra Ek.

Styrelsen har, p g a pandemin, under det gångna året bara haft fyra protokollförda möten, men ett mycket stort antal informella kontakter både per telefon och e-post. Vi gläder oss över det mycket nära samarbete vi nu har med skolan och där skolans rektor haft möjlighet att vara med på de flesta av höstens styrelsemöten.

En av styrelsens viktigaste uppgifter är att arrangera ett årligt Dekadjubileum. P g a pandemin blev det, som alla förstår, nödvändigt att ställa in 2020 års Dekad. Alla de som planenligt skulle fira sin Dekad 2020 kommer att inbjudas att fira en ”Dubbeldekad” tillsammans med de som planenligt firar 2021.

Sedan något år tillbaka blir styrelsen inbjuden till de Skolkonferenser, ca. fem per år, som skolan anordnar för lärare, skolans många, många föreningar och förtroendevalda elever. Dessa möten ger oss i styrelsen möjlighet att höra hur väl skolan fungerar idag och vilka frågor som är viktiga för deltagarna. Vi kan då ge våra synpunkter på verksamheten med vår långa livserfarenhet.

I likhet med de senaste åren har vi även fortsatt vårt arbete med att driva och utveckla förbundets webbplats och medlemsregister. Vi har även lyckats åtgärda GDPR- kraven.

Vi har fram till mars 2020 dessutom fortsatt att arrangera en AW, d.v.s. ”After Work” på Restaurang Kommendören i Stockholm första torsdagen i varje månad. Mellan 20 och 50 personer från alla tre skolorna brukar komma. Flest deltagare kommer från studentårgångar på 60- och 70-talet. Även dessa möten har tyvärr fått ställas in sedan mars månad.

Sedan fyra år anordnar vi under sommaren en golftävling på Falsterbo GK med åtföljande middag och prisutdelning. Det är ett mycket populärt arrangemang. Varje år har vi ca 60 anmälda. Denna har kunnat genomföras även i år.

För två år sedan återtog skolelever redaktionen av Suum Cuique/Vi och Vårt, med support av Marika Wäreborn och Eva Nilsson-Lindin. 2020-års utgåva fick stort beröm av flera läsare.

Tillsammans med skolan startade vi för två år sedan ett Mentorskapsprogram, där fördettingar (som anmält sig på vår hemsida) ställer upp och ger råd till en elev i årskurs 2, främst vad gäller yrkesval. Det startades av förra styrelseledamoten Wendela Almgren och har nu tagits över av                           Lotta Midby-Holst.

För att höja attraktiviteten än mer för Mentorskapsprogrammet tog vår skattmästare Frans Malmros under hösten kontakt med Nobelstiftelsen. Resultatet blev att styrelsen fick två inträdesbiljetter till Nobelprisutdelningen i Konserthuset, en för en dagelev och en för en internatelev.                                      I Suum Cuique/Vi och Vårt, skrev Philippa Eriksson och Karl Karinen:”Att få vara med på prisutdelningen på plats i Konserthuset och se alla Nobelpristagarna och kungafamiljen var en unik upplevelse.” Vi kan inte annat än hålla med dem. Styrelsen skall göra sitt bästa för att fler elever i Mentorskapsprogrammet får delta kommande år.

Förbundet har i enlighet med årsstämman 2012 ställt 70 000 kr/år till skolans förfogande i syfte att ekonomiskt stödja en elev. Även under detta verksamhetsår har vårt stipendium tagits i anspråk.

Fördettingförbundet har nyligen inbjudits att deltaga i den grupp, som arbetar för att skapa en avkastningsstiftelse, som skall ha som ändamål att arrangera olika fundraising-projekt till skolans fromma.

Förbundets ekonomiska ställning framgår av bifogad balans- och resultaträkning per den 31 december 2019.


Sigtuna 2020-05-04

Håkan Johanson

Ordf.

Resultat- och Balansräkningar för Förbundet SigtunafördettingarRevisionsberättelse för Förbundet Sigtunafördettingar


Den här webbplatsen använder cookies för förbättra din användarupplevelse, för säkerhetsrutiner och för statistik. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Mer information. Ok!