Skriv ut sidan

Riktlinjer mentorskapsprogram

Mentorskapsprogrammet är ett nära samarbete mellan skolan och Fördettingförbundet.

Syftet med programmet är att stärka banden mellan skola och näringsliv för elever samt visa vilka olika möjligheter som finns på arbetsmarknaden. På så sätt skapa ett generationsöverskridande lärande.

Målet är att SSHL ska ge ännu mer än en fantastisk utbildning och det egna nätverket man får på skolan. Att möjligheten till mentorskap och nära kontakt med arbetslivet ska vara en orsak till att välja SSHL

Programmet är tänkt att vara en möjlighet för såväl elever som Fördettingar att kunna få en mentor.

Matchningarna sker så långt det är möjligt efter båda parters önskemål. Dock baseras möjligheterna till matchning till stor del på frivilligt engagemang. Således kan mentorskapsprogrammet ej garantera en mentor vid ansökan och vi kan ej garantera att önskemålen matchas perfekt.

Fördettingar som vill ha en mentor får förtur om de själva ställer upp.

Arbetet i mentorskapsprogrammet sker ideellt och det innebär att det ibland finns viss fördröjning i svarstid på mail i perioder med hög arbetsbelastning i övrigt eller semester.

När det gäller mentorskap för elever som går på skolan (som adepter) och mentorer har följande riktlinjer satts upp:

  • Det är eleven som kontaktar mentorn initialt. Eleven tar alltså initiativet till möten/kontakt.
  • Eleven har rätt att träffa sin mentor så länge det ej sker på någon lektionstid. Skolan har givit utrymme för att elever skall kunna träffa sin mentor även under läxläsningstid/helger/motsvarande aktivitetstid. Dock skall detta inte nyttjas i alltför stor omfattning. Eleven har rätt att resa till Stockholm om det är fråga om en mentorträff. 
  • Om husförälder/annan vuxen på skolan begär skall elev lämna kontaktuppgift till mentorn så att mentor kan bekräfta möte. 
  • Målet är att mentor och adept skall interagera/mötas vid minst ett tillfälle.

Kontaktuppgifter mentorskapsprogrammet:  mentorskapsprogram@sshl.se

Lotta Midby Holst (STUD82), +46 70 663 02 25