Skriv ut sidan

Mentorskapsprogram

Är du elev på gymnasiet på SSHL? Vill du ha möjligheten att bolla tankar och idéer om din framtid med en mentor? Är du fördetting från SSHL, HUM eller SS, eller har en nära relation till skolan på annat sätt? Vill du lära känna och stödja en elev under ett läsår i årskurs 2 på gymnasiet? Som adept och mentor kan ni komma att få stor betydelse i varandras liv!

Förbundet Sigtunafördettingar driver sedan ett par år ett mycket uppskattat mentorskapsprogram, i nära samarbete med skolan. Programmet löper under ett läsår med vissa gemensamma aktiviteter för hela gruppen, varvat med egna träffar och kontakter mellan respektive mentor och adept. De gemensamma träffarna innefattar bl a roliga föreläsningar, givande workshops, intressanta studiebesök, svar på frågor kring ditt liv på SSHL och din framtid.

----------------------------------------------------------------------
Are you a student at SSHL? Do you want the opportunity to balance thoughts and ideas about your future with a mentor? Are you a detachment from SSHL, HUM or SS, or have a close relationship with the school in another way? Do you want to get to know and support a student during a school year in their 2nd year of high school? As an mentoree and a mentor, you can become very important in each other's lives!

For the last couple of years, the Sigtuna Alumni Association has been orginazing a very appreciated mentoring program, in close cooperation with the school. The program runs during the school year from October until April with some common activities for the whole group, combined with individual meetings and contact between the respective mentor and mentoree. The joint meetings include fun lectures, rewarding workshops, interesting study visits and answers to questions regarding your life at SSHL and your future.

Läs mer om programmet här

Read more about the program here


Anmälan för studenter sker via länken nedan:

Ansökan om att en mentor

Apply to receive a mentor 


Anmälan för alumni sker via länken nedan:

Ansökan om att bli mentor

Apply to become a mentor


Vi ser framemot att träffa er i Oktober!


Lotta Holst & Alexandra Ek