Skriv ut sidan

Mentorskapsprogram

Fördettingföreningen driver ett mentorskapsprogram där Fördettingar och elever har möjlighet att få
en mentor. Föreningen tar in anmälningar och sköter matchningar. Därefter sker kontakten mellan adept och mentor utan Föreningens inblandning.

Allt arbete i mentorskapsprogrammet sker ideellt. Vi söker många mentorer då intresset är stort. Detta är ett bra tillfälle att göra en insats och bidra med erfarenheter och skapa ett generationsöverskridande lärande. Programmet ger även en möjlighet till ett utökat nätverk.

Läs gärna våra riktlinjer. Anmälan sker via länkarna.